Staff

+358 44 701 2623
+358 44 701 2609
crane(at)portofpori.fi
+358 2 634 3662

 

Staff emails:  firstname.lastname(a)portofpori.fi

Pasi Aro

Väliaikainen toimitusjohtaja
Interim CEO
+358 50 525 9053

Pekka Friman

Alus- ja satamapalveluosaston päällikkö
Manager Port Services
Turvapäällikkö (PFSO)
Security Officer (PFSO)
+358 44 701 2633

Kai Heinonen

Kehityspäällikkö
Development Manager
+358 44 701 2616
Kai Heinonen

Henrik Räisänen

Tekninen päällikkö
Technical Manager
Kemikaalisataman käytönvalvoja, Sähkökäytönvalvoja
+358 44 701 2622

Juha-Pekka Tall

Työnjohtaja
Foreman
+358 44 701 2621

Harry Nore

Työnjohtaja
Foreman
Nosturitoimisto
Crane Office
+358 44 701 2624
Harry Nore

Jouni Jalonen

Tahkoluodon työnjohtaja
Foreman - Tahkoluoto
Nosturitoimisto
Crane Office
+358 44 341 6999

Markku Niemi

Työnjohtaja
Foreman
Sähkökunnossapito
Maintenance
+358 44 701 2604
Markku Niemi

Pekka Vaarne

Työnjohtajana
Foreman
Mekaaninen kunnossapito
Mechanical maintenance
+358 50 454 3721

Marjanne Aaltonen

Hallintosihteeri
Administration Secretary
Henkilöstö- ja talousasiat
+358 44 701 2614
Marjanne Aaltonen

Markus Helminen

Toimistosihteeri
Office Secretary
Viestintä ja markkinointi
Communication and marketing
+358 44 701 2611

Nosturityönjohto/ Crane office, foremen

Nosturityönjohdon 24/7 numero
Crane foremen, 24/7
+358 44 701 2609