Staff

+358 44 701 2623
+358 2 634 3662

 

Staff emails:  firstname.lastname(a)portofpori.fi

Sari De Meulder

Toimitusjohtaja
Managing Director
+358 400 568 501
Sari Virtanen

Pekka Friman

Alus- ja satamapalveluosaston päällikkö
Manager Port Services
Turvapäällikkö (PFSO)
Security Officer (PFSO)
+358 44 701 2633

Kai Heinonen

Tekninen päällikkö
Technical Manager
+358 44 701 2616
Kai Heinonen

Henrik Räisänen

Tekninen päällikkö, Tahkoluodon satamat
Technical Manager, Tahkoluoto ports
Kemikaalisataman käytönvalvoja
+358 44 701 2622

Juha-Pekka Tall

Työnjohtaja, IT, ympäristövastaava
Foreman, IT, Environmental Coordinator
+358 44 701 2621

Harry Nore

Työnjohtaja
Foreman
Nosturitoimisto
Crane Office
+358 44 701 2624
Harry Nore

Olli Träskelin

Työnjohtaja
Foreman
Mekaaninen kunnossapito
Mechanical maintenance
+358 44 701 2602

Markku Niemi

Työnjohtaja
Foreman
Sähkökunnossapito
Electrical maintenance
+358 44 701 2604
Markku Niemi

Jukka Harjunpää

Työnjohtaja
Foreman
Tahkoluodon syväsatama
Tahkoluoto deep-water harbour
+358 44 701 2625
Jukka Harjunpää

Ari Myllyniemi

Laatupäällikkö
Quality Manager
+358 44 701 2619

Marjanne Aaltonen

Hallintosihteeri
Administration Secretary
Henkilöstö- ja talousasiat
+358 44 701 2614
Marjanne Aaltonen

Raija Lenko

Toimistosihteeri
Office Secretary
Myyntilaskutus
+358 44 701 2613
Raija Lenko