Valokuvaus Satamassa

05.06.2017

Porin satamien ja alueiden valokuvaaminen on aina luvanvaraista

Porin satama-alueiden valokuvaaminen sekä videoiminen on ehdottomasti kielletty ilman satamanpitäjän lupaa (Satamajärjestys kohta 1. yleiset säännökset). Kielto koskee myös kauko-ohjattavilla ilma-aluksilla kuvaamista. Kuvauslupia voi hakea Porin sataman turvapäälliköltä Pekka Frimanilta: pekka.friman(a)portofpori.fi.

Valokuvaaminen ja videoiminen edellyttävät myös kuvauskohteina olevien yritysten lupia heidän hallitsemillaan alueilla. Lupa anotaan kultakin yritykseltä.

Kuvauslupaa anottaessa on kerrottava kuvien tai videoiden käyttötarkoitus. Materiaalia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen (esim. sosiaaliseen mediaan) kuin mihin lupa on myönnetty.

Lisätietoa: Porin Satama Oy, turvapäällikkö Pekka Friman, puh 044-7012633

 

Lisätietoa kauko-ohjattavalla ilma-aluksella kuvaamisesta: www.trafi.fi

 

Porin Satama Oy