Pekka Friman

Pekka Friman

Alus- ja satamapalveluosaston päällikkö
+358 44 701 2633
pekka.friman@portofpori.fi
Turvapäällikkö (PFSO)