Laadukasta palvelua jatkuvan parantamisen hengessä

Porin Sataman toiminta perustuu sertifioituun ISO 9001-, 14001- ja OHSAS 18001- standardeihin, Euroopan Yhteisön ja Suomen kansallisvaltiollisiin lakeihin ja asetuksiin. Standardeja noudattamalla, varmistetaan toiminnan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustavoitteiden saavuttaminen ja niiden jatkuva parantaminen.

Asiakaslähtöisyys lähtökohtana

Porin Satama Oy:n toiminnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää seudullisen satamasidonnaisen teollisuuden ja kaupan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä taloudellisesti ja kannattavasti. Sataman infrastruktuuri ja palvelut mahdollistavat asiakasyritysten toiminnan.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat ratkaisujamme ja investointejamme. Tavoitteemme on turvallisempi, tehokkaampi ja toimintakykyisempi satama.

Kilpailu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset aiheuttavat muutoksia ja nopeuttavat kehitystä. Joustavuus on yksi valteistamme. Päätöksenteko on pitkäjänteistä ja perustuu omistajan ja sataman strategioiden yhdistämiseen. Asiakkaiden tyytyväisyys on yksi laatumme mittari. Tärkein laatuun vaikuttava tekijä on ammattitaitoinen ja hyvin motivoitunut henkilöstö, joka on sitoutunut toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen tavoitteena pysyvä asiakastyytyväisyys. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme asiakaspalautteiden ja oman arvioinnin avulla.

Ympäristöpolitiikka

Porin Satama Oy:n ympäristöpolitiikka perustuu näkemykseen, että tiukat ympäristövaatimukset eivät ole este kehittyville liiketoimintamahdollisuuksille.
Ympäristöpolitiikka on myös osa laatupolitiikkaa. Haasteena on yhdistää ympäristönsuojelu pitkäaikaiseen talouskasvuun niin, että turvataan kestävä kehitys pitkällä aikavälillä.

Henkilöstöpolitiikka

Työterveys-ja –turvallisuusjohtaminen on keskeinen osa laatua. Turvallisuuden hallinnalla Porin Satama Oy pyrkii varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden suojaamalla henkilöstöä ja kaikkia sidosryhmiä vahingoilta ja onnettomuuksilta.

Porin Satama Oy tukee työkykyä ylläpitävää toimintaa, edistää terveysliikuntaa ja paneutuu henkilökunnan työuupumuksen ennaltaehkäisyyn sekä parantaa työterveyshuollon, työsuojelun ja työnohjauksen toimintaedellytyksiä.
Henkilökuntamme sitoutetaan toimintapolitiikkaan, jota toteutetaan ja ylläpidetään aktiivisesti.

Porin Satama Oy:llä on seuraavat DNV:n myöntämät sertifikaatit: ISO 9001 (Laatu), ISO 14001 (Ympäristö) ja OHSAS 18001 (Turvallisuus).