Ennakoi ajoissa ja pysy tilanteen tasalla

Ennakoimalla mahdolliset turvallisuusriskit lisäämme turvallisuutta, jokaisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä minimoimme mahdollisista vahingoista aiheutuvat menetykset. 

Merkittävimmät vaaratilanteet satama-alueilla aiheutuvat lähes poikkeuksetta kemikaalilastien kuljetuksista, nostoista ja niiden keskinäisistä yhteensopimattomuuksista tai kemikaaleihin liittyvistä tulipaloista. Vaaratilanteiden välttämiseksi toiminnassa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin.

Huomioitavat seikat:

Lastinkäsittelyssä:

 • vapaan nestepinnan huomiointi nostojen ja laskujen aikana
 • oikeanlainen nostokalusto
 • oikeat nostokohdat ja painojakaumat
 • oikeassa asennossa olevat lukitusmekanismit
 • määräajoin tarkastetut nostolaitteet ja nostoapuvälineet
 • tieto.

 

Ajoneuvoliikenteessä:

 • nopeusrajoitusten noudattaminen
 • yhteentörmäyksien ja ylikäytäväonnettomuuksien välttäminen
 • ajoratojen liukkauden huomioon ottaminen.

 

Korjaus- ja huoltotöissä:

 • korjaus- ja huoltotöitä ei suoriteta vaarallisten aineiden odotusalueilla eikä vaarallisten aineiden varastointialueilla.

 

Tulitöissä:

 • Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina harkittava vaihtoehtoisia työmenetelmiä, jos paikka on riskialtis.
 • Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää tulitöiden turvallisuustutkintoa eli tulityökorttia.

 

Porin sataman alueella tehtävistä tulitöistä on tehtävä ilmoitus Satamalle. Tulityöluvan saa Tahkoluodossa työnjohtajalta gsm. 044-701 2625 ja Mäntyluodossa gsm. 044-701 2609 tai 02-621 2609. 


Tapaturman varalta kannattaa jokaisen ennakkoon selvittää itselleen:

 • työpaikan ja -kohteen yleisimmät vaaratekijät
 • hätäilmoituksen tekotapa ja yhteystiedot
 • ensiapuvälineiden sekä -kaapin sijainnit ja sisältö
 • alkusammutuskaluston sijainti
 • hätäsuihkujen sijainnit ja toiminto.

 

Lue lisää Safety First- turvallisuusoppaasta: