Yhteisenä tavoitteena turvallinen työympäristö

Porin Sataman turvallisuustoiminnan keskeisenä ajatuksena on turvallisuustoiminnan kokonaisvaltainen ja jatkuva parantaminen. Se on sekä järjestelmien toimivuuden että ihmisten hyvinvoinnin parantamista. Sen saavuttamiseksi satama on panostanut sekä oman henkilöstön että asiakkaiden ja sidosryhmien kouluttamiseen. 

Ennen satamaan saapumista, tutustu Porin Sataman turvallisuusvideoon. Venäjänkielinen video löytyy täältä.

Jokainen satamassa työskentelevä käy perehdytyksessään läpi turvallisuuskoulutuksen. Satama-alueella työskentelevän henkilöstön ammattitaitoinen ja hyvä turvallisuusosaaminen ovat pysyvä arvomme, jota ylläpidämme jatkuvalla koulutuksella. 

Porin Satama Oy noudattaa laatujärjestelmästandardeja ISO 9001, ISO 14001 ympäristöjärjestelmää sekä OHSAS 18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää. Tämä edellyttää jokaiselta työntekijältä ja Porin Satamassa toimivilta yhteistyökumppaneilta sitoutumista noudattamaan järjestelmien tavoitteiden saavuttamiseksi laadittuja ohjeita ja määräyksiä. 

Jotta satama-alueella toimivat yhteistyökumppanit ja heidän sidosryhmänsä toimivat toimintatapojemme mukaisesti, on heidän suositeltavaa tutustua Porin Sataman turvallisuusoppaasta löytyviin turvallisuusohjeisiin tai olla tarvittaessa yhteydessä Porin Sataman turvapäällikköön.

ISPS-koodin vaatimuksista voit lukea IMO:n (International Maritime Orgnisation) verkkosivuilta.

Lue lisää Porin Sataman turvallisuudesta: