Yhteisenä tavoitteenamme 0 tapaturmaa

On tärkeää, että jokainen meistä satamassa työskentelevistä kiinnittää huomiota asianmukaiseen työvaatetukseen ja työtapoihin.  

Urakoitsijat, tutustukaa Porin Satama Oy:n urakoitsijaohjeeseen!

Linkki ohjeeseen.

Henkilökohtainen suojavaatetus

Kaikkien Satama-alueella liikkuvien tulee käyttää CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (VNA 633/2004). Alueella työskentelevien tai pidempään olevien tulee käyttää lisäksi turvajalkineita ja suojakypärää (CE EN 397). Työskenneltäessä nosturien läheisyydessä, laitureilla ja varastoissa alueilla on lisäksi käytettävä sekä suojalaseja. Aluksien kiinnityksissä ja irrotuksissa on edellisten lisäksi käytettävä hyväksyttyjä pelastusliivejä. Työnjohtajat ja vuorossa oleva satamavalvoja valvovat suojavälineiden oikeaa käyttöä, toimintaa ja kuntoa.

Pelastusvälineistö laitureilla

Laiturilla sijaitsee 100 metrin välein oranssin värinen kelluvalla köydellä varustettu pelastusrengas, yläpäästä kannatustuella varustetut tikkaat ja pyöreäkärkinen varrellinen haka. Lisäksi laiturin reunassa sijaitsee laiturille johtavia varoitusvärillä maalattuja kiinteitä tikkaita, joiden yläpäässä laiturilla on kädensija.

Turvallinen työskentely

Laiturit, varastot, kentät ja kulkutiet on pidettävä turvallisen työskentelyn edellyttämässä kunnossa. Laiturien reunaan on jätettävä vähintään 1,2 metrin vapaa tila. Työskenneltäessä yli 1,5 metriä korkean lastin päällä tai muissa putoamisvaarallisissa olosuhteissa, on avoin reuna suojattava tai ehkäistävä putoamisvaara muilla tavoin esimerkiksi turvavaljailla.

Aluksen koosta riippumatta sen kiinnityksessä ja irrotuksessa pitää olla vähintään kaksi henkilöä kerrallaan. Lastauksesta ja purkamisesta vastaavan työnjohtajan ja aluksen päällikön on yhdessä varmistettava, että kukin työvaihe voidaan tehdä turvallisesti ja että yhteydenpito ja tiedonkulku osapuolten kesken toimii riittävästi. Erityisesti on varmistettava, että menettelytavat keskeytys- ja hätätilanteissa ovat turvalliset. Lastaus- tai purkamistyön aikana ei saa tehdä muuta työtä, joka aiheuttaa työympäristöön voimakasta melua, pölyä, kaasua tai muuta vastaavaa ainetta.

 

Lue lisää Safety First- turvallisuusoppaasta: