Kallonlahti 2 – uusi laituri ja uusia alueita

Pysyäkseen mukana ja vastatakseen yrityksien tarpeisiin Porin Satama Oy investoi vuonna 2021 uuteen 270 metriä pitkään laituriin, johon väylän syvyys tulee olemaan 12 metriä. Laituri tulee valmistumaan käyttöön loppuvuodesta 2022. Samalla uutta kenttätilaa tulee tukemaan liikenteen kasvua ja mahdollistamaan Sataman palveluiden siirtymisen lähemmäksi merta. Uutta kenttätilaa tulee kaiken kaikkiaan 12,5 HA.

Lisäksi uudet alueet mahdollistavat RORO -rampin siirtämisen lähemmäksi merta, pois sisäsatamasta. Samalla myös laivojen koko voi kasvaa, sillä syväys uudelle RORO -rampille on 10 metriä.

Tulevaisuudessa myös nosturikantamme tulee keskittymään enemmän mobiilinosturien ympärille. Tällä tavoitellaan liikkuvuutta ja mukautumista asiakkaan tarpeisiin. Tällä hetkellä mobiilinosturien avulla nostamme 250 tonnia tandem-nostona aluksesta laiturille.

5 faktaa!

  • Väylän syväys 12 metriä.
  • RORO -ramppi siirrettävissä
  • 2x Liebherr LHM 550, tandem-nostona 250 tn.
  • Uutta varastointi- ja käsittelytilaa 12,5 ha.
  • Jo nyt 200 ha tilaa uudelle toiminnalle!

Tahkoluodon nestebulk-laituri.

Kallonlahti 2 -laiturin ohella Tahkoluodon kemikaalisatamassa uusitaan nestebulk-laituri täydellisesti, millä parannetaan samalla sataman ympäristöturvallisuutta. Laituri tulee valmistumaan loppuvuodesta 2022 ja laiturin kulkusyvyys tulee olemaan 12 metriä.

Kallonlahti 2 ja nestebulk-laiturin investoinnin edistyminen, 15.10.2021

Laiturien rakentaminen on edistynyt aikataulussa. Viikolla 40 alkaa laiturielementtien kuljetukset lautalla Mäntyluodosta Tahkoluotoon ja laiturielementtien nostot alkavat kun sää sallii. Asennukset laiturin 29 taakse mahdollisesti viikolla 41. Samaan aikaan Mäntyluodossa koheesiomaiden ruoppaukset siirtyneet väylälle. Proomuliikennettä ruopattavalta laiturialtaasta kitkamaiden läjitysalueelle sekä POC:n alueelle.

Rautatieliikenne

Tästä löydät Porin Sataman raiteiston raiteistokaaviot ja verkkoselostuksen.

Palvelupaikkakuvaus – Oy M. Rauanheimo Ab

Rauanheimon palvelupaikkakuvauksen löydät heidän nettisivuilta.

Palvelupaikkakuvaus – Oy Hacklin Port Service Ltd

Hacklin Port Servicen palvelupaikkakuvauksen löydät heidän nettisivuilta.

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h