Ehdot palveluntarjoajille

Porin Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Porin Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti ja edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka hakeutuvat hoitamaan Porin Satama Oy:n alueella seuraavia palveluita:

Tankkauspdf Hinauspdf Kiinnitys ja irroituspdf

Jätteiden vastaanotto

Jätteiden vastaanottopalvelut kilpailutetaan määräajoiksi julkisen kilpailutuksen kautta hilma-palvelussa. Vähimmäisvaatimukset julkaistaan kilpailutusten yhteydessä. Osa aluksista on vapautettu jätteiden jättöpakosta viranomaisten antaman eri päätöksen perusteella.

Nykyiset voimassaolevat sopimukset päättyvät 31.12.2020:

  • aluksista peräisin olevat talous, seka- vaarallisten jätteiden noudosta ja kuljetuksesta
  • aluksista peräisin olevat öljyjätteiden noudosta ja kuljetuksesta
  • aluksilta peräisin olevista käymälävesien noudosta ja kuljetuksesta

Porin Satama Oy ottaa vastaan ilmoittautumisia palveluntarjoajiksi 24.3.2019 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa sähköpostitse tai henkilökohtaisesti Porin Satama Oy:n käyntiosoitteeseen Merisatamantie 4, Pori. Ilmoittautumiseen on liitettävä dokumentit, joilla vähimmäisvaatimusten täyttyminen osoitetaan.

Porin Satama Oy tekee päätöksen oikeudesta tarjota palveluita kohtuullisessa ajassa ilmoituksen jättämisestä (korkeintaan 3 kuukautta). Päätös annetaan ilmoittautujalle tiedoksi ja siitä voi valittaa siten kuin kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

Porin Satama Oy tarkastaa palveluntarjoajien toiminnan vähimmäisvaatimustenmukaisuutta ja Porin Satama Oy:llä on oikeus yksipuolisesti perua oikeus tarjota palveluita, mikäli toimija ei huomautuksesta huolimatta täytä vähimmäisvaatimuksia.

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h