Porin sataman uudet laiturihankkeet tähtäävät parempaan turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

16.07.2021

Mäntyluodon Kallonlahdella ja Tahkoluodon kemikaalisatamassa tullaan saman aikaisesti rakentamaan uusia laitureita 2021 ja 2022 aikana. Töiden tavoite valmistumisaika on elokuu 2022. Töistä aiheutuu jonkin verran meluhaittaa ja osin haittaa vesiliikenteelle.

Mäntyluodossa uuden laiturin myötä rikasteen käsittelyn sijoittuu suojaisammalle puolelle satamaa, etäämmäs Uniluodon asutuksesta. Käsittelyn pölyämisen torjuntaan otetaan käyttöön uutta tekniikkaa. Myös käsittelyn aiheuttama meluhaitta pienenee.

Tahkoluodossa 60 vuotta vanhaa kasuuni-tyyppistä nestebulk-laituria korvaamaan rakennetaan täysin uusi kulmatukimuuri-laituri, joka on ratkaisuiltaan huomattavasti vanhaa ympäristöturvallisempi. Kemikaaliputkistojen ja tekniikan osalta voidaan toteuttaa tiukat normit täyttävä tehokas ja turvallinen purkaus-/lastausjärjestelmä.

Porin satama pitää molempia laiturihankkeita ympäristön näkökulmasta erittäin myönteisinä hankkeina.

Kuva Kallonlahden uudesta laiturista ja rikastevarastosta.

Kuva Tahkoluodon kemikaalisataman uudesta laiturista vanhan laiturin takana.

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h