Currently Viewing Posts in Tiedote

Satakunnan pelastuslaitos on perustamassa ympäristöturvallisuuden kehittämiseen keskittyvää foorumia

Satakunnan pelastuslaitos on perustamassa ympäristöturvallisuuden kehittämiseen keskittyvää foorumia.

23.04.2024

Satakunnan pelastuslaitos on perustamassa ympäristöturvallisuuden kehittämiseen keskittyvää foorumia, joka perustuu vapaamuotoiseen tiedonvaihtoon (ei valvontaan). Tilaisuuden aikana on mahdollista keskustella vapaamuotoisesti ympäristöturvallisuuteen liittyvistä asioista pelastuslaitoksen viranomaisten kanssa.

Ensimmäinen kokoontuminen pe 7.6. klo 9.00–11.00 Kanta-Porin paloasemalla (Satakunnankatu 3) tai etänä Teamsn välityksellä.

Toivomme ensisijaisesti osallistumista paikan päällä.

Ilmoittautuminen foorumiin 27.5.2024 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/EP/6F50649544260BB3

Etänä osallistuville lähetetään sähköpostitse osallistumislinkki.

Ohessa virallinen kutsu elinkeinoelämälle suunnattuun foorumiin. Kutsua saa vapaasti jakaa eteenpäin muille elinkeinoelämän toimijoille.

Liitteistä löytyy myös foorumin tiedote, jota voi halutessaan käyttää foorumin markkinoimisessa.

Tervetuloa mukaan kehittämään Satakunnan arjen turvallisuutta!

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Tomi Anttila, puh. 044-7011529, tomi.anttila@pelastustoimi.fi
Projektisuunnittelija Teija Sukusaari, puh. 041-7323518, teija.sukusaari@sata.fi

Port Environmental Review System (PERS) – EcoPorts certificate of verification

Port Environmental Review System (PERS) – EcoPorts certificate of verification

12.02.2024

Porin Sataman ympäristöarviointijärjestelmät on tutkittu ja sen johdosta Satamalle on myönnetty EcoPortsin PERS-sertifikaatti 2024-2026.

Lisätietoa voit lukea osoitteesta: EcoPorts – PERS

Porin sataman lastausrampin rakentamiselle 3,62 miljoonaa euroa.

Porin sataman lastausrampin rakentamiselle 3,62 miljoonaa euroa.

24.01.2024

Euroopan komissio myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta Porin Satamaan Mäntyluodon satama-alueelle rakennettavaan lastausramppiin 3,62 miljoonaa euroa.

Kurkkaa lisää hausta:
– LVM – Suomeen 39,45 miljoonaa euroa EU-rahaa seitsemälle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle
– European Union – CINEA – Military mobility: The European Union supports strategic investments on dual-use transport infrastructure with EUR 807 million

Lastausrampista on luettavissa lisää Sataman omilta sivuilta!

Porin Satama Oy uudistaa palvelutarjoajien ehtoja 1.1.2024 alkaen.

Porin Satama Oy uudistaa palvelutarjoajien ehtoja 1.1.2024 alkaen.

30.10.2023

Alta löydät kiinnitys – ja irrotuspalvelutarjoajien, hinauspalveluntarjoajien sekä tankkauspalveluntarjoajien ehdot ja vähimmäisvaatimukset. Muuttuvat 1.1.2024 alkaen. Uudet ehdot ja vähimmäisvaatimukset ovat nähtävissä 1.11.2023 alkaen nettisivuillamme kohdassa ”ehdot palveluntarjoajille”

Tahkoluodon Öljysatamantien tasoristeys suljetaan liikenteeltä 18.10.2023

Tahkoluodon Öljysatamantien tasoristeys suljetaan liikenteeltä 18.10.2023

12.10.2023

Keskiviikkona 18.10.2023 suljetaan Öljysatamantien tasoristeys liikenteeltä noin klo 12.00.

Tasoristeyksen uusinta kestää noin viikon, jolloin kiertotie nestebulk-satamaan on TA6 portin kautta. Alla kiertotie merkattu kuvaan sinisellä viivalla. Punaisella ympyrällä merkattu Öljysatamantien tasoristeys, mikä suljetaan uusinnan ajaksi liikenteeltä.

Tarkempi aikataulu:

  • Keskiviikkona 18.10.2023 suljetaan Öljysatamantien Tasoristeys liikenteeltä n. klo 12.00 -> ja aloitetaan valmistelevat työt massanvaihdon osalta.
  • Torstai 19.10.2023 aamulla aloitetaan Tasoristeyksen päällysrakenteen massanvaihto ja iltapäivällä kohteen koneellinen tuenta.
  • Perjantai 20.10. kohteen viimeistelytyöt.
  • Maanantai 23.10. kohteen viimeistelytyöt (varapäivä).
  • Tiistai 24.10. tasoristeyksen asfaltointi.
  • Keskiviikko 25.10. turvalaitetöiden viimeistelytyöt.

Mäntyluodon satama-alueen rajaavan aidan sijainti tulee muuttumaa Alaskan puolella

Tiedote – Mäntyluodon satama-alueen rajaavan aidan sijainti tulee muuttumaa Alaskan puolella

25.09.2023

Mäntyluodon satamassa, Alaskan puolella, sataman ISPS-alueen rajaavan aidan sijainti tulee muuttumaan lännen suuntaan nykyisestä sijainnista.

Alla havainnekuva, missä tulee olemaan uuden aidan sijainti.  

Lisätietoa asiasta:

Pekka Friman
044 701 2633
pekka.friman@portofpori.fi

Henrik Räisänen
044 701 2622
henrik.raisanen@portofpori.fi

Kirrinsannantien tasoristeyksen korjaus 5.-6.9.2023

Tiedote: Kirrinsannantien tasoristeyksen korjaus 5.-6.9.2023.

30.08.2023

Kirrinsannantien tasoristeys korjataan 5.–6.9.2023.
Työt alkavat tiistaina 5.9. klo 06.00 ja valmistuvat arviolta keskiviikkona 6.9. klo 05.00 mennessä.
Korjauksen aikana tie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie on järjestetty Reposaarenmaantien kautta.

Alla kartta kuvaamassa tieosuutta, mikä on suljettu liikenteeltä.

Alla kartta, mihin merkattu punaisella tieliikenteeltä suljetun tien osuus. Kiertotie merkattu alla olevaan karttaan vihreällä. Mäntyluodon suunnalta pääset Kirrinsannantielle kulkemalla Reposaarenmaantien kautta.

Pori rakentaa merituulivoimasta kilpailuvalttia

Pori rakentaa merituulivoimasta kilpailuvalttia.

20.06.2023

Porin kaupunki rakentaa merituulivoiman ympärille perustuvaa kansainvälistä osaamis- ja operointikeskittymää yhdessä alan johtavien yritysten kanssa. Toiminnan käynnistämisestä vastaa kaupungin omistama Suisto Kiinteistöt, joka on palkannut hanketta vetämään konesaliyhtiö Ficolon maailmalle vieneen Seppo Ihalaisen.

Selkämeren alue on kansainvälisestikin yksi otollisimpia seutuja merituulivoimaloiden rakentamiselle: 400 kilometrin säteellä Porista on julkistettu Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 15 isompaa tuulivoimahanketta. Tahkoluodossa sijaitsee jo maailman ensimmäinen jäätyvän meren tuulipuisto, jonka läheisyyteen Suomen Hyötytuuli on rakentamassa suurempaa merituulipuistoa. Pörssiyhtiö Enersense puolestaan rakentaa jo Mäntyluodon satama-alueella merituulivoimaloiden teknisesti vaativia jalustoja. Lisäksi Suomen Hyötytuuli ja Porin Satama ovat juuri sopineet tuulivoimaloiden perustusten rakentamista palvelevan soranlastauslaiturin rakentamisesta Tahkoluodon satamaan.

Alueella on vahvaa osaamista ja infrastruktuuria, jonka päälle on luontevaa rakentaa toimialan vaatimia edistyksellisiä palveluita. Osaamiskeskittymä tavoittelee merkittävää osuutta Pohjanlahden merituulivoimapuistojen rakentamiseen ja operointiin liittyvistä investoinneista. Elinkeinoelämän keskusliiton listauksen mukaan yksin Suomeen suunniteltujen merituulivoimainvestointien kokonaisarvo on jo yli 42 miljardia euroa.

Keskittymä palvelee niin Suomen kuin Ruotsin merituulipuistoja

Osaamiskeskittymä sijoittuu Mäntyluodossa olevalle 50 hehtaarin alueelle. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle kaavaillaan merituulivoimaloiden esiasennuspalveluita, kokoonpanoa sekä varastointia. Merituulivoimaloiden rakentaminen on vaativaa ja kallista, siksi maissa tehtävän esiasennuksen rooli on hankkeiden kustannustehokkuuden kannalta keskeinen. Porin satama-alue tarjoaa tähän erittäin hyvän infrastruktuurin, jota aiotaan entisestään kehittää. Satama-alue on luonteva keskus myös voimaloiden huolto- ja ylläpitopalveluita tarjoaville yrityksille sekä merituulivoimalaitosten rakentamisessa käytetyille erikoisaluksille.

Hankkeen ohjausryhmässä on edustus Porin kaupungin, sataman sekä kaupungin omistaman Suisto Kiinteistöjen lisäksi Suomen Hyötytuulella, Enersensellä sekä sataman logistiikkapalveluja tarjoavalla hollantilaisella Olmarilla. Osaamiskeskukseen tavoitellaan lisäksi merituulivoiman kansainvälisiä teknologia- ja palvelutoimittajia.

”Pohjanlahdelle on suunnitteilla useita merkittäviä merituulivoimainvestointeja. Tavoitteenamme on rakentaa osaamiskeskittymä, joka palvelee alueen tuulivoimahankkeita niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella. Meillä on jo yksi merituulivoimapuisto toiminnassa ja siten aikaetua kilpailijoihin nähden. Haluamme kehittää Porista puhtaiden energiamuotojen edelläkävijän”, Porin satama-alueen kiinteistöjä omistavan Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kilkku sanoo.

Tuore hallitusohjelma antaa tukea Porin hankkeelle. Sen mukaan ”hallitus määrittää kunnianhimoisen tavoitteen merituulivoiman kapasiteetille vuonna 2035 ja luo Suomelle kilpailuedun suhteessa Itämeren maihin”. Lisäksi ohjelman mukaan ”hallitus edistää ennakoitavaa ja kannustavaa toimintaympäristöä sekä sujuvaa hankekehitystä ja rakentamista.”

Suisto Kiinteistöt on palkannut hanketta edistämään porilaislähtöisen konesaliyhtiö Ficolon maailmalle vieneen ja omistuksensa viime vuonna myyneen Seppo Ihalaisen.

”Vihreän siirtymän hankkeissa on samoja lainalaisuuksia kuin digitaalisen infran kehittämisessä. Osaaminen ratkaisee, on rakennettava riittävän vahvoja ekosysteemejä. Tuulivoimaosaaminen ja sataman kehittäminen antavat hyvät edellytykset myös esimerkiksi aurinkovoimaan ja vihreän vedyn tuotantoon liittyville teollisille investoinneille”, Seppo Ihalainen sanoo.

Hanke on jo käynnistetty, tulevan syksyn aikana ratkeaa millä liiketoimintamallilla ja rahoituspohjalla asiassa edetään.

Lisätietoja:
Seppo Ihalainen, p. 044 774 4300
Lauri Kilkku, toimitusjohtaja, Suisto Kiinteistöt Oy, p. 044 701 1019
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, Porin kaupunki, p. 040 764 4711
Vesa Mäkilä, toimitusjohtaja, Porin Satama Oy, p. 044 701 2601
Manu Grönlund, projektijohtaja, Suomen Hyötytuuli Oy, p. 0400 740 242
Jaakko Leivo, liiketoimintajohtaja, Enersense Oyj, p. 040 079 4543
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Olmar Finland Oy, p. 040 662 4496

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat organisaatiot:

Porin kaupunki, Porin Satama Oy ja Suisto Kiinteistöt Oy

Suomen Hyötytuuli Oy
Kotimaisen tuulivoimatuotannon edelläkävijänä me Suomen Hyötytuulella olemme mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tuottamalla puhdasta ja uusiutuvaa energiaa.

Enersense International Oyj
Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 268 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajalle.

Olmar Pori Oy
Olmar tarjoaa logistiikkapalveluja, jotka keskittyvät strategisiin merenkulkukohteisiin. Olemme varasto-, ahtaus-, lastinkäsittely-, ja nosturipalvelujen operaattori kahdessa satamassa Porissa: Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa.

Porin Satamassa vahvaa kasvua vuonna 2022

Tiedote: Porin Satamassa vahvaa kasvua vuonna 2022

03.01.2023

Porin Satama Oy:n tavaravirrat kasvoivat voimakkaasti päättyneen vuoden aikana. Mäntyluodon ja Tahkoluodon liikenteen volyymi oli kokonaisuudessaan 4,83 miljoonaa tonnia, kun se vuonna 2021 oli 3,60 miljoonaa tonnia eli kasvua oli 34,2 %. Aluskäyntejä oli 514 kappletta ja joukossa oli useita suuria pituudeltaan noin 300 metrin aluksia.

Tahkoluodon satamanosasta on muodostunut viimeistään energiakriisin myötä Suomelle erittäin tärkeä satama huoltovarmuuden näkökulmasta, toteaa Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä. – Sataman kautta kulkee merkittävä määrä tuotteita maan energiahuollon tarpeisiin ja Tahkoluodon syväsatama osoitti vahvuutensa, sillä väylä on syvä ja helppokulkuinen, joten satamaan voidaan ottaa kokoluokaltaan aluksia, joilla ei ole pääsyä useimpiin muihin Suomen satamiin, jatkaa Mäkilä.

Meri-Porin voimalaitoksen käynnistyminen lisäsi laivoilla tulevaa hiililiikennettä ja lisäksi Tahkoluotoa käytetään merkittävänä välivarastona, jonne hiiltä laivataan ympäri maailmaa isoilla aluksilla ja viedään sieltä edelleen pienemmillä laivoilla mm. pääkaupunkiseudun voimaloiden tarpesiin. Hiilen lisäksi nestemäiset polttoaineet sekä Harjavaltaan junalla sataman kautta kulkeva rikasteliikenne olivat Porin Sataman suurimmat tavaravirrat.

Junaliikenne Venäjältä pysähtyi maailmanpoliittisen tilanteen ja pakotteiden myötä. Porin Sataman valtteina häiriö- ja kriisitilanteissa ovat monipuoliset tavaravirrat ja hyvät liikenneyhteydet niin meritse kuin maitse, minkä vuoksi yhden liikennevirran pysähtymistä pystytään paikkaamaan muilla tuotteilla ja liikennemuodoilla, toteaa Mäkilä. Samalla hän antaa isot kiitokset liikenteen hankkimisessa suuren roolin omaaville satamaoperaattoreille ja Porin Satama Oy:n omalle henkilökunnalle jaksamisesta ajoittain kovassa työruuhkassa.

Porin Sataman isot laiturihankkeet ovat juuri valmistumassa Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa. Niiden toteuttamiseen Porin Satama Oy sai EU:lta liikenneverkostojen kehittämiseen tarkoitettua CEF-tukea 7,3 miljoonaa euroa, mikä on vajaa kolmannes investointien arvosta. Hankkeet parantavat Porin Sataman kilpailukykyä tulevaisuuden haasteissa.

Porin Satama Oy myi syksyllä nosturitoimintansa satamaan tulleelle uudelle operaattorille Olmar Finland Oy:lle ja satamayhtiö keskittyy jatkossa strategiansa mukaisesti satamainfran, kuten laitureiden ja maa-alueiden sekä niihin liityvän tekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon. Myös tuulivoima, tulevaisuuden energiaratkaisut ja kiertotalous ovat tärkeitä kehittyviä liiketoiminta-alueita, joissa Porin Satama haluaa omalla panoksellaan olla mukana.

-Tulevaisuus on varmasti kaikilla toimialoilla tässä maailmantilanteessa enemmän tai vähemmän sumuverhon peitossa, mutta liiketoiminnan kehittämistä se ei saa pysäyttää, toteaa Mäkilä lopuksi.


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkilä, p. 044 7012601, vesa.makila@portofpori.fi

Porin Satama Oy on saanut Euroopan Unionin CEF-tukea laiturien investointihankkeeseen Quays2Solutions, “Improving maritime access and sustainable efficiency in the Port of Pori”

Mediatiedote: Porin Satama Oy on saanut Euroopan Unionin CEF-tukea laiturien investointihankkeeseen Quays2Solutions, “Improving maritime access and sustainable efficiency in the Port of Pori”, yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa

11.10.2022

CEF = Connecting Europe Facility, suom. Verkkojen Eurooppa

Tuetun hankkeen päätavoitteina on parantaa meriyhteyksiä isommille aluksille samalla luoden toiminnan kannalta turvallisemman, kustannustehokkaamman, ympäristövaikutuksiltaan riskittömämmän ja hiilineutraalimman sataman. Hanke tukee sataman tavoitteita kestävän kehityksen edistämisessä.

EU-tuki myönnettiin uuden laiturialueen rakentamiseen Mäntyluodon satama-alueelle ja uuden nestebulk-laiturin rakentamiseen Tahkoluodon satama-alueelle. Laiturit valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Uudet laiturit parantavat merkittävästi sataman palvelukykyä ja tukevat sidosryhmien liiketoimintaa monin tavoin. Lisäksi investoinnit parantavat sataman huoltovarmuutta.

Tukihakemusta valmisteltiin huolella vuoden verran ja nyt saatu positiivinen päätös on suuri palkinto pitkäjänteisestä työstä hakemusprosessin aikana.
Päätös tuo positiivisen viestin Porin ja Satakunnan alueen talouselämälle. On hienoa huomata, että Porin satama nähdään tärkeänä osana kattavaa keskeisten Euroopan liikenneyhteyksien verkostoa.

Hakemuksen teossa mukana oli avustamassa konsulttiyhtiö Wega Oy.

Lisätietoja:
Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä, +358 44 7012601, vesa.makila@portofpori.fi
Porin Satama Oy.n kehityspäällikkö Kai Heinonen, +358 44 7012616. kai.heinonen@portofpori.fi

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h