Currently Viewing Posts in Tiedote

Porin Sataman tammikuun 2021 kokonaisliikenne viime vuotta parempi.

Porin Sataman tammikuun 2021 kokonaisliikenne viime vuotta parempi.

03.02.2021

Porin Sataman kokonaisliikenne oli nyt tammikuussa 2,11 % suurempi kuin tammikuussa 2020.

Aluskäyntejä oli 3 kpl vähemmän kuin viime vuonna tammikuussa.

Porin Sataman tiedote: Porin Satamalla erilainen alkuvuosi.

Porin Sataman tiedote: Porin Satamalla erilainen alkuvuosi.

23.07.2020

Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko näyttäytyi Porin Satamassa varsin erilaisena kuin vuoden 2019 vastaava ajanjakso. Kolmen ensimmäisen kuukauden liikennemäärät näyttivät hyvin huolestuttavilta, mutta huhti-toukokuun aikana volyymit kuitenkin kasvoivat selvästi, enimmäkseen piristyneen nestebulk-liikenteen ansiosta.

Nesteliikenteen lisääntymisen vastapainona hiilen transitoliikenne Venäjältä pysähtyi – molemmissa oli merkittävänä tekijänä öljyn ja hiilen markkinahinnan voimakas lasku: Öljyä tuotiin varastoihin, mutta samalla hiilimarkkinoilla myyjät jäivät odottamaan markkinahinnan elpymistä. Öljytuotteiden tuonti paikkasi transitohiililiikenteen jättämän aukon kuitenkin varsin hyvin. Näissä tuotteissa koronapandemian vaikutukset laivauksiin eivät vielä näkyneet yhtä voimakkaina kuin esimerkiksi konttiliikenteessä, jolla ei ole merkittävää roolia Porin satamissa. Nykytilanteessa vuoden jälkipuoliskon ennustaminen on kuitenkin vaikeaa koronapandemian ollessa edelleen läsnä.

Kokonaisliikenteen volyymi kuluvan vuoden ensimmäiseltä puoliskolta oli yhteensä n. 1,7 Miljoonaa tonnia, joka on n. 3 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Tuontiliikenteen määrä ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta kasvoi 56 % verrattuna viime vuoteen. Eniten lisääntyi juuri nestebulk-tuotteiden tuonti. Myös rikasteiden tuonti kasvoi 22 %. Vientilaivausten määrä puolestaan laski n. 42 %. Kokonaisuutena siis tavaravirtojen suunta ja rakenne muuttuivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden merkittävästi. Aluskäyntejä oli kesäkuun loppuun mennessä tänä vuonna 244, mikä on 2 laivaa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Satamassa reagoitiin koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan nopeasti jo alkuvuodesta ja käytännön toimia muutettiin monilta osin tartuntariskin vähentämiseksi. Koronatilanteen aiheuttamat haitat toimintaan ovatkin jääneet varsin vähäisiksi. Koronatilanteen kehittymistä kuitenkin seurataan edelleen hyvin tarkasti ja pyritään reagoimaan mahdollisiin muutoksiin tarvittaessa ohjeistusta muuttamalla. Alkuvuodesta annetut ohjeistukset on toistaiseksi pidetty ennallaan.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Mäkilä, puhelin 044 701 2601

Porin Satama Oy:n tiedote uudesta toimitusjohtajasta.

Porin Satama Oy:n tiedote uudesta toimitusjohtajasta.

06.05.2020

Porin Sataman toimitusjohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Vesa Mäkilä, 55. Hän siirtyy Satamaan Satapirkan Sähkö -konsernin toimitusjohtajan tehtävistä. 

Porin Satama saa Vesa Mäkilästä kokeneen toimitusjohtajan, jolla on vahvaa taustaa markkinoinnista sekä monipuolista osaamista liikkeenjohdon tehtävistä.

Vesa Mäkilä aloittaa tehtävässään 1.6.2020.

Pori, 6.5.2020
Arto Nurmi
Hallituksen puheenjohtaja

THL:n ohjeistus rekkakuskeille koronatilanteen johdosta.

THL:n ohjeistus rekkakuskeille koronatilanteen johdosta 08.04.2020

08.04.2020

THL on lisännyt ohjeistuksen rekkakuskeille aineistopankkiinsa. Nyt aluksi sieltä löytyy suomenkielinen versio, mutta lopullinen kielivalikko tulee sisältämään seuraavat kielet: ruotsi, englanti, viro, venäjä, puola, turkki, bulgaria ja ukraina.

Aineiston löydät: https://aineistopankki.thl.fi/l/DL6N_tD-xDrg

Päivittyvä uutinen: Koronaviruksen johdosta toimintaohjeita!

Päivittyvä uutinen/ohjeistus: Koronavirukseen liittyen toimintaohjeita! (Päivitetty 25.2.2021)

16.03.2020

Koronaviruksesta huolimatta pyrimme toimimaan yhä tehokkaasti ja turvallisesti.

Olemme tehneet muutoksia toimintaamme ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä.
Noudatathan tekemiämme ohjeita yhteisen turvallisuuden tähden.

Palaverit ja vierailijat.

– Palaverit suosittelemme pidettävän etänä, joko videopalaverina tai puhelimitse.
– Vierailut ja omat matkat siirretään mahdollisuuksien mukaan eteenpäin.

Pyrimme vähentämään tartunnan saamisen mahdollisuutta,

– Emme siis kättele tavattaessa ja pidämme enemmän etäisyyttä. (Suositus yli 1 metri)
– Pesemme käsiä usein ja  yskimme olkavarteemme, teethän sinäkin samoin! Tilanteen vaatiessa suositeltavaa pitää myös kasvomaskia.

Toimitaan yhdessä edellä mainittujen ohjeiden mukaan, jotta samalla tartunta mahdollisuudet pienenevät!

Seuraamme tiiviisti viranomaisten ja WHO, sekä Porin kaupungin suosituksia, määräyksiä ja tiedotteita. Pyrimme noudattamaan näitä mahdollisuuksien mukaan!

Lisätietoa voi tarvittaessa kysyä:
Vesa Mäkilä
+358 44 701 2601
vesa.makila@portofpori.fi

Tiedote Pori 20 – Paikallispuolustusharjoituksesta 4.3.2020

Tiedote Pori 20 – Paikallispuolustusharjoituksesta 4.3.2020

21.02.2020

Mäntyluodon satamaan harjoitus ajoittuu 4.3.2020, jossa samassa yhteydessä harjoitel-laan sataman ISPS-toimintoja. 

Harjoituksen aikana sataman porteilla saatetaan suorittaa tehostettua kulunvalvontaa vi-ranomaisten toimesta.  Harjoituksessa voidaan käyttää keinosavua rajatulla alueella.

Savu ei aiheuta vaaraa tai häiriötä sivullisille. Normaalista poikkeavia äänimerkkejä tai valosignaaleja ei käytetä. Harjoitus ei vaikuta liikenteeseen, mutta sataman tuntumassa näkyy pelastus-, poliisi- sekä sotilasajoneuvoja. 

Satamassa tapahtuva harjoitus sijoittuu pääosin Mäntyluodon sataman itäosaan ja laitu-ripaikkaan no:19 

Lisätietoa asiasta antaa:
Pekka Friman
044 701 2633 
pekka.friman@portofpori.fi

Tiedote – Porin Satama Oy väliaikainen toimitusjohtaja.

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h