Currently Viewing Posts in Tiedote

Laiturihankkeet tähtäävät parempaan turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen

Porin sataman uudet laiturihankkeet tähtäävät parempaan turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

16.07.2021

Mäntyluodon Kallonlahdella ja Tahkoluodon kemikaalisatamassa tullaan saman aikaisesti rakentamaan uusia laitureita 2021 ja 2022 aikana. Töiden tavoite valmistumisaika on elokuu 2022. Töistä aiheutuu jonkin verran meluhaittaa ja osin haittaa vesiliikenteelle.

Mäntyluodossa uuden laiturin myötä rikasteen käsittelyn sijoittuu suojaisammalle puolelle satamaa, etäämmäs Uniluodon asutuksesta. Käsittelyn pölyämisen torjuntaan otetaan käyttöön uutta tekniikkaa. Myös käsittelyn aiheuttama meluhaitta pienenee.

Tahkoluodossa 60 vuotta vanhaa kasuuni-tyyppistä nestebulk-laituria korvaamaan rakennetaan täysin uusi kulmatukimuuri-laituri, joka on ratkaisuiltaan huomattavasti vanhaa ympäristöturvallisempi. Kemikaaliputkistojen ja tekniikan osalta voidaan toteuttaa tiukat normit täyttävä tehokas ja turvallinen purkaus-/lastausjärjestelmä.

Porin satama pitää molempia laiturihankkeita ympäristön näkökulmasta erittäin myönteisinä hankkeina.

Kuva Kallonlahden uudesta laiturista ja rikastevarastosta.

Kuva Tahkoluodon kemikaalisataman uudesta laiturista vanhan laiturin takana.

Asukastiedote – Terramare Oy aloittaa laiturityömaat.

Asukastiedote: Terramare Oy aloittaa laiturityömaan Tahkoluodon ja Mäntyluodon satamassa.

16.07.2021

Terramare Oy aloittaa laiturityömaat Tahkoluodon kemikaalisatamassa sekä Mäntyluodon Kallonlahdessa. Laitureiden rakentamisen yhteydessä merenpohjaa syvennetään myös molempien satamien alueella.

Alueella suoritetaan muun muassa seuraavia työvaiheita:

  • Ruoppaustyötä (arvio 14.7.2021 – 31.1.2022)
  • Louhintatyötä (arvio 15.8.2021 – 31.1.2022)
  • Paalutustyötä (arvio 30.7 – 30.8.2021)
  • Syvätiivistystyötä (arvio 10.1 – 30.2.2022)
  • Purkutöitä (arvio 30.3 – 27.5.2022)

Ruoppaus- ja louhintatöitä suoritetaan 24h vuorokaudessa ja seitsemänä päivänä viikossa, muita töitä pääsääntöisesti arkisin 7-18. Räjäytyksiä alueella suoritetaan kello 07.00-22.00 välisenä aikana.  Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Terramare Oy:n henkilöstö. Hankkeelle on tehty ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta työstä.

Yhteystiedot:
Työmaapäällikkö
Tatu Luuri
0400 841 957

Porin Sataman laiturihankkeet lähtevät vauhdilla käyntiin.

Porin Sataman laiturihankkeet lähtevät vauhdilla käyntiin.

23.06.2021

Porin Satama Oy rakennuttaa Mäntyluodon Kallonlahdelle uutta laituria 270 metriä ja Tahkoluodon kemikaalisatamassa uusitaan nestebulk-laituri täydellisesti, millä parannetaan samalla sataman ympäristöturvallisuutta. Uudet laiturit valmistuvat loppuvuodesta 2022 ja laiturien kulkusyvyys tulee olemaan 12 metriä. Kulkusyvyys kasvaa, joten laiturien läheisyydessä ruoppaukset alkavat jo tämän kesän aikana.

Laiturihankkeiden ohella myös Boliden Harjavalta Oy investoi merkittävästi Mäntyluotoon parantaakseen rikasteen logistiikkaa ja varastointia. Investointi toteutetaan yhtä aikaa Porin Sataman Kallonlahden laiturihankkeen kanssa.

Lisätietoa antaa: Vesa Mäkilä, Toimitusjohtaja, Porin Satama Oy, puh: +358 44 701 2601

Tiedote tasoristeyksen korjaustöistä Mäntyluodossa

Tiedote tasoristeyksen korjaustöistä Mäntyluodossa

16.06.2021

Mäntyluodon satamassa tehdään ”Kallonlahden T3” tasoristeyksessä (merkattu punaisella ympyrällä kuvassa) korjaustöitä viikoilla 24 Tämän vuoksi tasoristeys on suljettu liikenteeltä 22.-28.6.2021 välisen ajan.

Lisätietoa asiasta antaa:

Operatiivinen toiminta Pekka Friman, 044 701 2633
pekka.friman@portofpori.fi

Korjaustoimenpiteet ja aikataulu Henrik Räisänen, 044 701 2622
henrik.raisanen@portofpori.fi

Porin satamaan Elisan ja Robocoastin 5G-ympäristö yritysten testausalustaksi

Porin satamaan Elisan ja Robocoastin 5G-ympäristö yritysten testausalustaksi.

25.05.2021

Porin satamaan on valmistunut kaikille yrityksille avoin 5G-testiympäristö Porin kaupungin, Robocoastin ja Elisan yhteistyönä. Elisan toimittamassa 5G-privaattiverkossa yritykset pääsevät testaamaan ja kehittämään uusia 5G-tiedonsiirtoa hyödyntäviä ratkaisuja. 5G-privaattiverkko takaa teollisuusympäristöissä toimiville yrityksille nopean ja luotettavan tiedonsiirron äärimmäisen lyhyellä viiveellä kaikissa olosuhteissa. Porin sataman alueella toimiva teknologiayritys Huhtaware Oy hyödyntää 5G-testiympäristöä logistiikkapalvelujensa kehittämisessä.

Porin satamassa kehitetään nyt teollisuuden palveluita uuden sukupolven mobiiliverkossa. Sataman alueelle valmistunut Elisan 5G-privaattiverkko on ideaalinen muun muassa logistiikkapalveluiden kehittämiseen, sillä se tuo käyttäjälleen aina tasalaatuiset olosuhteet tiedonsiirtoon.

– Elisa on vahvalla 5G-edelläkävijyydellään mukana rakentamassa Porin satamaan huippulaadukasta 5G-ympäristöä. Privaattiverkossa yritykset pääsevät kehittämään entistä edistyksellisempiä palveluita muun muassa teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin. Verkon luotettavuus, suuri tiedonsiirtokapasiteetti sekä lyhyt viive tekevät 5G-privaattiverkosta tähän erityisen hyvän ratkaisun. Privaattiverkko voidaan rakentaa täsmänä juuri sinne, missä nopealle ja luotettavalle mobiiliverkolle on tarvetta, esimerkiksi satamaan, tehtaaseen, sairaalaan tai kaivokseen. Porin satamassa uusia sovellusmahdollisuuksia tuo vahva yhteistyö Robocoastin kanssa, kuvailee Elisan mobiiliratkaisujen liiketoimintajohtaja Eetu Prieur.

Porin satamaan perustettu Robocoast 5G-ympäristö on herättänyt kiinnostusta laajalti. Ympäristön pystytys on osa Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for Companies -hanketta, joka muun muassa edistää yritysten digitalisaatiota ja tuotekehitystä. Yhteistyössä ympäristön pystyttämisessä toimivat Porin kaupunki ja Porin Satama.

– Porin sataman alueelle valmistuva Robocoast 5G-ympäristö luo yrityksille maailmanluokan puitteet palvelukehitykseen ja ruokkii uusia innovaatioita alueella. Nopea ja luotettava 5G-yhteys on yksi tulevaisuuden avainasioita eri teollisuuden aloilla, ja siksi on tärkeää, että yritykset pääsevät testaamaan ja validoimaan uuden teknologian hyötyjä. Testaamisesta kiinnostuneiden yritysten kannattaa olla yhteydessä Robocoastiin, kertoo Porin kaupungin sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia.

Porin satamassa toimiva teknologiayritys Huhtaware Oy on yksi 5G-ympäristön käyttäjistä. Huhtaware kehittää satamien logistiikkaan tavaravirtoja sujuvoittavia ratkaisuja.

– 5G-privaattiverkko luo erinomaiset olosuhteet logistiikkapalveluiden kehitykseen. Tasalaatuiset tiedonsiirto-olosuhteet ovat avainasemassa uusia ratkaisuja validoitaessa. Satamaan tulevassa 5G-ympäristössä on lähes olematon ja tasalaatuinen viive, riittävä verkon kapasiteetti ja siinä korostuu mobiiliverkon luotettavuus, kertoo Huhtawaren toimitusjohtaja Sakari Huhtaniemi.

Tarvekohtaisesti rakennetut privaattiverkot yleistyvät nyt satamissa ja muilla teollisuudenaloilla. Yleistymistä ovat tukeneet Elisan kattava 5G-verkko sekä viime vuosien aikana harppauksin kehittynyt privaattiverkkoteknologia. Elisa aloitti helmikuussa privaattiverkkoyhteistyön Nokian kanssa tavoitteenaan auttaa suomalaisorganisaatioita uusimpien mobiiliteknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä.


Lisätiedot:
Elisa Viestintä, p. +358 50 305 1605, mediadesk@elisa.fi
Robocoast, Mikko Puputti, Head of Robocoast p. 044 7105 343, mikko.puputti@prizz.fi

Robocoast R&D Center -Robotics Living labs for companies on Satakuntaliiton, Prizztech Oy:n ja Rauman kaupungin rahoittama Euroopan Unionin Aluekehitysrahaston hanke, jonka tavoitteena on edistää alueen yritysten digitalisaatiota ja antaa eväitä yritysten TKI-työlle.

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden sekä teknologioiden edelläkävijä. Tarjoamme vastuullisia ja kestäviä ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja, kansainvälisesti yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Vodafone ja Tele2. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, liikevaihto 2020 oli 1,89 miljardia euroa ja henkilöstöä yli 5 000. Elisa on hiilineutraali yhtiö. Seuraa matkaamme: elisa.fi, Facebook @elisasuomi, Twitter @ElisaOyj

Suomalaiset satama-alan ohjelmistotalot yhteistyöhön: Satamien digitalisaatio on saatava vauhtiin helppokäyttöisillä ratkaisuilla.

Suomalaiset satama-alan ohjelmistotalot yhteistyöhön: Satamien digitalisaatio on saatava vauhtiin helppokäyttöisillä ratkaisuilla.

11.05.2021

Digitalisaatio on muiden toimialojen tavoin satama-alalla kovassa nosteessa, mutta satamat kohtaavat haasteita ohjelmistojen ja tiedostojen yhteensopivuuden kanssa. Käytössä olevat järjestelmät ottavat usein huomioon vain yhden sataman toiminnan osa-alueen, jolloin erilaisten järjestelmien määrä kasvaa.

Nostaakseen digitalisaation satamissa uudelle tasolle, suomalaiset satama-alan ohjelmistotalot GISGRO ja Satamatieto aloittavat yhteistyön keväällä 2021. Yhteistyön avulla satamien digitalisaatiota voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.


”GISGROn ja Satamatiedon yhteistyö tuo saman pöydän ääreen pitkän kokemuksen ja vahvan ymmärryksen satama-alalta.
Tavoitteenamme on tarjota helppokäyttöinen ja moderni ohjelmistokokonaisuus jokaiselle satamalle, joka haluaa edistää liiketoimintaansa digitaalisten työkalujen avulla”, kuvailee GISGROa kehittävän yrityksen, VRT Finlandin, toimitusjohtaja Kirsi Hänninen.

”Satamatiedon kokemus suomalaisten satamien toiminnasta ja GISGROn innovatiivisuus ovat yritystemme selviä vahvuuksia. Tekemällä yhteistyötä meillä on mahdollisuus vastata entistä paremmin satamien tarpeisiin, ja tuoda modernia digitalisaatiokehitystä lähemmäksi satamien päivittäistä työtä”, toteaa Satamatieto Oy:n toimitusjohtaja Ville Kuitunen.

Lisätiedot:

Ville Kuitunen
Toimitusjohtaja, Satamatieto
+358 40 663 4453 / ville.kuitunen@satamatieto.fi

Kirsi Hänninen
Toimitusjohtaja, VRT Finland / GISGRO
+358 44 031 0760 / kirsi.hanninen@vrt.fi


Satamatieto

Satamatieto tekee asiakkaiden jokapäiväisestä toiminnasta sujuvampaa ja helpompaa. Osaamisemme ja toimintamallimme mahdollistavat asiakaslähtöisen työskentelyn. Olemme luotettava toimija, kehitämme ja kehitymme yhdessä asiakkaan kanssa. Omistajamme ovat HaminaKotka Satama Oy, Porin Satama Oy sekä Rauman Satama Oy. Asiakkainamme ovat lähes kaikki Suomen merkittävät satamat.

www.satamatieto.fi

GISGRO

GISGRO on älykkäiden satamien omaisuudenhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu helpottamaan satamien ja niiden sidosryhmien työtä. Tieto sataman toiminnoista ja omaisuudesta on helposti ja nopeasti saatavilla, jolloin satamat voivat optimoida ja valvoa työtä tehokkaasti. Tiimillämme on vahva kokemus satama-alalta sekä intohimo auttaa satamia löytämään parhaat keinot älykkäiden teknologioiden joukosta. GISGROn on kehittänyt VRT Finland, vuonna 2010 perustettu vedenalaisten 3D-tarkastusten pioneeri Jyväskylästä.

www.gisgro.com

Port Environmental Review System (PERS) – EcoPorts certificate of verification

Port Environmental Review System (PERS) – EcoPorts certificate of verification

03.05.2021

Porin Sataman ympäristöarviointijärjestelmät on tutkittu ja sen johdosta Satamalle on myönnetty EcoPortsin PERS-sertifikaatti.

Lisätietoa voit lukea osoitteesta: EcoPorts – PERS

Kokonaisliikenne vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä oli positiivinen.

Kokonaisliikenne vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä oli positiivinen.

07.04.2021

Tavaraliikenne oli tuonnin osalta tammi-maaliskuun aikana 0,09 % edellä edellisvuotta. Listalta erottuu sahateollisuustuotteet, joka oli +139,48 %. Miinukselle meni nestebulk ja kiinteäbulk.

Vienti oli kokonaisuudessaan 15,22 % parempi edellisvuotta tammi-maaliskuussa. Viennin puolella reilusti positiivisella oltiin neste- ja kiinteäbulkin kohdilla, jotka olivat yli 60 % plussalla. Lisäksi sahateollisuustuotteiden viestin oli +25,48 %.

Kokonaisliikenne oli näin ollen tammi-maaliskuussa 7,10 % enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Lisäksi aluskäynntejä oli 9 kpl enemmän, eli 119 kpl.

Vuosi 2021 on lähtenyt hyvin liikkeelle ja sama meno näyttäisi jatkuvan.

Lisätietoa:
Vesa Mäkilä
+358 44 701 2601
vesa.makila@portofpori.fi

Porin Sataman tammikuun 2021 kokonaisliikenne viime vuotta parempi.

Porin Sataman tammikuun 2021 kokonaisliikenne viime vuotta parempi.

03.02.2021

Porin Sataman kokonaisliikenne oli nyt tammikuussa 2,11 % suurempi kuin tammikuussa 2020.

Aluskäyntejä oli 3 kpl vähemmän kuin viime vuonna tammikuussa.

Porin Sataman tiedote: Porin Satamalla erilainen alkuvuosi.

Porin Sataman tiedote: Porin Satamalla erilainen alkuvuosi.

23.07.2020

Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko näyttäytyi Porin Satamassa varsin erilaisena kuin vuoden 2019 vastaava ajanjakso. Kolmen ensimmäisen kuukauden liikennemäärät näyttivät hyvin huolestuttavilta, mutta huhti-toukokuun aikana volyymit kuitenkin kasvoivat selvästi, enimmäkseen piristyneen nestebulk-liikenteen ansiosta.

Nesteliikenteen lisääntymisen vastapainona hiilen transitoliikenne Venäjältä pysähtyi – molemmissa oli merkittävänä tekijänä öljyn ja hiilen markkinahinnan voimakas lasku: Öljyä tuotiin varastoihin, mutta samalla hiilimarkkinoilla myyjät jäivät odottamaan markkinahinnan elpymistä. Öljytuotteiden tuonti paikkasi transitohiililiikenteen jättämän aukon kuitenkin varsin hyvin. Näissä tuotteissa koronapandemian vaikutukset laivauksiin eivät vielä näkyneet yhtä voimakkaina kuin esimerkiksi konttiliikenteessä, jolla ei ole merkittävää roolia Porin satamissa. Nykytilanteessa vuoden jälkipuoliskon ennustaminen on kuitenkin vaikeaa koronapandemian ollessa edelleen läsnä.

Kokonaisliikenteen volyymi kuluvan vuoden ensimmäiseltä puoliskolta oli yhteensä n. 1,7 Miljoonaa tonnia, joka on n. 3 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Tuontiliikenteen määrä ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta kasvoi 56 % verrattuna viime vuoteen. Eniten lisääntyi juuri nestebulk-tuotteiden tuonti. Myös rikasteiden tuonti kasvoi 22 %. Vientilaivausten määrä puolestaan laski n. 42 %. Kokonaisuutena siis tavaravirtojen suunta ja rakenne muuttuivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden merkittävästi. Aluskäyntejä oli kesäkuun loppuun mennessä tänä vuonna 244, mikä on 2 laivaa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Satamassa reagoitiin koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan nopeasti jo alkuvuodesta ja käytännön toimia muutettiin monilta osin tartuntariskin vähentämiseksi. Koronatilanteen aiheuttamat haitat toimintaan ovatkin jääneet varsin vähäisiksi. Koronatilanteen kehittymistä kuitenkin seurataan edelleen hyvin tarkasti ja pyritään reagoimaan mahdollisiin muutoksiin tarvittaessa ohjeistusta muuttamalla. Alkuvuodesta annetut ohjeistukset on toistaiseksi pidetty ennallaan.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Mäkilä, puhelin 044 701 2601

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h