Pori rakentaa merituulivoimasta kilpailuvalttia.

20.06.2023

Porin kaupunki rakentaa merituulivoiman ympärille perustuvaa kansainvälistä osaamis- ja operointikeskittymää yhdessä alan johtavien yritysten kanssa. Toiminnan käynnistämisestä vastaa kaupungin omistama Suisto Kiinteistöt, joka on palkannut hanketta vetämään konesaliyhtiö Ficolon maailmalle vieneen Seppo Ihalaisen.

Selkämeren alue on kansainvälisestikin yksi otollisimpia seutuja merituulivoimaloiden rakentamiselle: 400 kilometrin säteellä Porista on julkistettu Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 15 isompaa tuulivoimahanketta. Tahkoluodossa sijaitsee jo maailman ensimmäinen jäätyvän meren tuulipuisto, jonka läheisyyteen Suomen Hyötytuuli on rakentamassa suurempaa merituulipuistoa. Pörssiyhtiö Enersense puolestaan rakentaa jo Mäntyluodon satama-alueella merituulivoimaloiden teknisesti vaativia jalustoja. Lisäksi Suomen Hyötytuuli ja Porin Satama ovat juuri sopineet tuulivoimaloiden perustusten rakentamista palvelevan soranlastauslaiturin rakentamisesta Tahkoluodon satamaan.

Alueella on vahvaa osaamista ja infrastruktuuria, jonka päälle on luontevaa rakentaa toimialan vaatimia edistyksellisiä palveluita. Osaamiskeskittymä tavoittelee merkittävää osuutta Pohjanlahden merituulivoimapuistojen rakentamiseen ja operointiin liittyvistä investoinneista. Elinkeinoelämän keskusliiton listauksen mukaan yksin Suomeen suunniteltujen merituulivoimainvestointien kokonaisarvo on jo yli 42 miljardia euroa.

Keskittymä palvelee niin Suomen kuin Ruotsin merituulipuistoja

Osaamiskeskittymä sijoittuu Mäntyluodossa olevalle 50 hehtaarin alueelle. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle kaavaillaan merituulivoimaloiden esiasennuspalveluita, kokoonpanoa sekä varastointia. Merituulivoimaloiden rakentaminen on vaativaa ja kallista, siksi maissa tehtävän esiasennuksen rooli on hankkeiden kustannustehokkuuden kannalta keskeinen. Porin satama-alue tarjoaa tähän erittäin hyvän infrastruktuurin, jota aiotaan entisestään kehittää. Satama-alue on luonteva keskus myös voimaloiden huolto- ja ylläpitopalveluita tarjoaville yrityksille sekä merituulivoimalaitosten rakentamisessa käytetyille erikoisaluksille.

Hankkeen ohjausryhmässä on edustus Porin kaupungin, sataman sekä kaupungin omistaman Suisto Kiinteistöjen lisäksi Suomen Hyötytuulella, Enersensellä sekä sataman logistiikkapalveluja tarjoavalla hollantilaisella Olmarilla. Osaamiskeskukseen tavoitellaan lisäksi merituulivoiman kansainvälisiä teknologia- ja palvelutoimittajia.

”Pohjanlahdelle on suunnitteilla useita merkittäviä merituulivoimainvestointeja. Tavoitteenamme on rakentaa osaamiskeskittymä, joka palvelee alueen tuulivoimahankkeita niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella. Meillä on jo yksi merituulivoimapuisto toiminnassa ja siten aikaetua kilpailijoihin nähden. Haluamme kehittää Porista puhtaiden energiamuotojen edelläkävijän”, Porin satama-alueen kiinteistöjä omistavan Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kilkku sanoo.

Tuore hallitusohjelma antaa tukea Porin hankkeelle. Sen mukaan ”hallitus määrittää kunnianhimoisen tavoitteen merituulivoiman kapasiteetille vuonna 2035 ja luo Suomelle kilpailuedun suhteessa Itämeren maihin”. Lisäksi ohjelman mukaan ”hallitus edistää ennakoitavaa ja kannustavaa toimintaympäristöä sekä sujuvaa hankekehitystä ja rakentamista.”

Suisto Kiinteistöt on palkannut hanketta edistämään porilaislähtöisen konesaliyhtiö Ficolon maailmalle vieneen ja omistuksensa viime vuonna myyneen Seppo Ihalaisen.

”Vihreän siirtymän hankkeissa on samoja lainalaisuuksia kuin digitaalisen infran kehittämisessä. Osaaminen ratkaisee, on rakennettava riittävän vahvoja ekosysteemejä. Tuulivoimaosaaminen ja sataman kehittäminen antavat hyvät edellytykset myös esimerkiksi aurinkovoimaan ja vihreän vedyn tuotantoon liittyville teollisille investoinneille”, Seppo Ihalainen sanoo.

Hanke on jo käynnistetty, tulevan syksyn aikana ratkeaa millä liiketoimintamallilla ja rahoituspohjalla asiassa edetään.

Lisätietoja:
Seppo Ihalainen, p. 044 774 4300
Lauri Kilkku, toimitusjohtaja, Suisto Kiinteistöt Oy, p. 044 701 1019
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, Porin kaupunki, p. 040 764 4711
Vesa Mäkilä, toimitusjohtaja, Porin Satama Oy, p. 044 701 2601
Manu Grönlund, projektijohtaja, Suomen Hyötytuuli Oy, p. 0400 740 242
Jaakko Leivo, liiketoimintajohtaja, Enersense Oyj, p. 040 079 4543
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Olmar Finland Oy, p. 040 662 4496

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat organisaatiot:

Porin kaupunki, Porin Satama Oy ja Suisto Kiinteistöt Oy

Suomen Hyötytuuli Oy
Kotimaisen tuulivoimatuotannon edelläkävijänä me Suomen Hyötytuulella olemme mukana ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tuottamalla puhdasta ja uusiutuvaa energiaa.

Enersense International Oyj
Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 268 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajalle.

Olmar Pori Oy
Olmar tarjoaa logistiikkapalveluja, jotka keskittyvät strategisiin merenkulkukohteisiin. Olemme varasto-, ahtaus-, lastinkäsittely-, ja nosturipalvelujen operaattori kahdessa satamassa Porissa: Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa.

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h