UUDET LAITURIT VIHITÄÄN KÄYTTÖÖN TÄNÄÄN – PORIN SATAMA KEHITTYY

16.03.2023
Kallonlahti 2, Mäntyluodon satama-alue

Porin Satama Oy on saanut päätökseen kaksi mittavaa projektia, joilla valmistui Mäntyluotoon Kallonlahden satama-alueelle uutta laituria 270 metriä ja Tahkoluodossa rakennettiin täysin uusiksi vuodelta 1959 ollut vanha öljylaituri, joka samalla nimettiin nestebulk-laituriksi.

Laiturihankkeiden kustannukset olivat kaikkine niihin liittyvine töineen lähes 30 miljoonaa euroa. Hankkeisiin haettiin ja saatiin EU:n liikenneverkostojen kehittämiseen tarkoitettua CEF-tukea 7,3 miljoonaa euroa.

Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä kertoo, että laiturien myötä Porin Sataman palvelu- ja kilpailukyky paranevat ja samalla niillä on merkittäviä parantavia vaikutuksia ympäristönäkökulmasta. Mäntyluodossa uuden laiturin ja sen kylkeen valmistuvan Boliden Oy:n uuden rikasteterminaalin ansiosta rikasteiden käsittely tapahtuu aiempaa suljetummin, minkä johdosta mm. pölyäminen vähenee selvästi. Tahkoluodossa puolestaan putkilinjat eivät enää kulje veden päällä, vaan mittavien maantäyttötöiden ansiosta linjat on saatu sijoitettua koko matkaltaan maan päällä kulkeviksi. Kaikessa rakentamisessaan Porin Satama pyrkii säästämään luonnonvaroja mahdollisimman paljon.

Mäntyluodossa uusi laituri vapauttaa nykyisen rikastelaivauksiin käytetyn laiturin muulle liikenteelle, samoin sen yhteydessä sijaitsevan varastorakennuksen. Tahkoluodossa projektia varten rakennettiin uusia putkilinjoja viereiselle kemikaalilaiturille, jotta rakennusaikaiseen nestebulk-liikenteeseen ei tullut katkoja. Nämä putkilinjat säilyvät käytössä myös jatkossa eli Tahkoluodossa nestebulk-liikenteen vastaanottokapasiteetti käytännössä tuplaantuu.

Vesa Mäkilä kertoo, että nämä laiturihankkeet saavat myös jatkoa. Mäntyluotoon on aloitettu uuden RoRo-rampin suunnittelu, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa merkittävän liikenteen kasvun. Nykyiset rampit sijaitsevat sataman vanhassa osassa, eivätkä enää täytä nykyisten alusten vaatimuksia kooltaan eivätkä niille johtavan väylän syväyksen osalta. Mäntyluodon liikenteen painopiste on siirtynyt ja siirtyy tulevina vuosina voimakkaasti Kallonlahden satamanosaan.

Mäkilän mukaan Porin sataman merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan, kun tavaraliikenne on siirtynyt maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi idästä läntisen Suomen kautta kulkevaksi. Viime vuoden aikana Porin satamasta muodostui erittäin tärkeä Suomen huoltovarmuuden kannalta – Tahkoluodon kautta tuli eri puolilta maailmaa merkittävä määrä energiaraaka-aineita edelleen muualle Suomeen kuljetettavaksi. Syväsatamaan pääsevät kulkemaan käytännössä kaikki alukset, jotka pystyvät tulemaan Itämerelle ja se on Porille iso kilpailuetu.

Tulevaa Nato-Suomea ajatellen Porin sijainti ja fasiliteetit ovat laajemminkin ajatellen otolliset – on lentokenttä, hyvät maayhteydet ja kaksi isoa varuskuntaa lähellä. Uudella RoRo-rampilla tulee varmasti olemaan käyttöä myös sotilaskaluston kuljetuksissa, toteaa Mäkilä.

Porin Satama Oy investoi myös tuulivoimaprojektien logistiikan tukemiseen ja kiertotalouden edellytysten parantamiseen. Offshore-tuulivoiman rakentamisen edellyttämän liikenteen välittämiseen Porin sataman sijainti ja palveluedellytykset ovat erinomaiset. – Kaikki nämä hankkeet ja kehitystoimet antavat uskoa Porin sataman valoisaan tulevaisuuteen, toteaa Mäkilä lopuksi.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkilä, p. 044 7012601, vesa.makila@portofpori.fi

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h