Currently Viewing Posts in Yleinen

Uudet laiturihankkeet edistyvät aikataulussa!

Uudet laiturihankkeet edistyvät aikataulussa!

02.09.2021

Mäntyluodon Kallonlahti 2 ja Tahkoluodon nestebulk -laiturien rakentaminen sujuu aikataulussa. Alla olevissa kuvissa näkyy tulevien laiturien elementtejä, joita tehdään lisää vielä useampia ja osa tullaan kuljettamaan Tahkoluodon puolelle.

Tahkoluodon transitoliikenne kiihtyy!

Tahkoluodon transitoliikenne kiihtyy!

13.07.2021

Viikonloppuna lastattiin Tahkoluodossa syväsataman puolella pienen tauon jälkeen ensimmäinen bulk-laiva ES Mercury Rauanheimon bulk-terminaalin kautta. Tahkoluodon transitoliikenne kiihtyy, joka näkyy myös kasvavana junaliikenteenä.

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannushanke on käynnistynyt.

PoriMäntyluoto-radan perusparannushanke on nyt käynnistynyt.

06.04.2021

Perusparannushankkeen aikana uusitaan päällysrakenteita, raiteita ja vaihteita. Lisäksi radan ympäristössä kaivetaan ojia ja uusitaan rumpuja. Tasoristeyksiä parannetaan ja joitakin poistetaan. Tähtäimenä on parantaa radan turvallisuutta ja kestävyyttä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Alkuperäinen uutinen löytyy Väyläviraston sivuilta osoitteesta: https://vayla.fi/-/pori-mantyluoto-radan-perusparannuksessa-otetaan-kayttoon-uudentyyppiset-betoniratapolkyt-jotka-pidentavat-radan-elinkaarta-ja-mahdollisesti-vahentavat-tarinahaittoja

Koronavuodesta huolimatta tuloksemme saavutti positiivisen lukeman.

Koronavuodesta huolimatta tuloksemme saavutti positiivisen lukeman.

29.01.2021

Porin satama sai koronavuodesta huolimatta tuloksen plussalle.
Lisää uutisessa: Yle Pori

Vuosi 2020 lukuina.

Korona vaikutti Sataman lukuihin vuonna 2020.

13.01.2021

Tuonti oli vuonna 2020 22,88 % parempi kuin edeltävänä vuonna 2019. Pääosin tämä johtui nestebulkin tuonnista, joka näkyi myös positiivisena viennin puolella ja tasoitti Venäjän transitohiililiikenteen ja sahateollisuuden tuotteiden jättämää aukkoa. Kokonaisliikenne Porin Satamassa oli vuonna 2020 11,94 % miinuksella edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2020 aikana kokonaisliikenne oli 3,13 miljoonaa tonnia.

Aluksia satamassa kävi 476 kpl, joka oli 12 kpl vähemmän kuin vuonna 2019.

Vuosi 2021 on lähtenyt hyvin liikkeelle ja odotettavissa on transitohiililiikenteen alkaminen lähikuukausien aikana, sillä transitohiilen maailmanmarkkinahinta on nousussa.

Mukavaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

Toivotamme kaikille oikein mukavaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

23.12.2020

Suomeen rakennetaan Euroopan ensimmäinen ympäristöystävällisen vanadiinin tuotantolaitos.

Suomeen rakennetaan Euroopan ensimmäinen ympäristöystävällisen vanadiinin tuotantolaitos.

10.12.2020
Suomi ja Pori valittu kestävän kehityksen mukaisen vanadiinin tuotantolaitoksen sijoituspaikaksi. Valinnan takana Austaliasyhtiöt Critical Metals ja Neometals.

Critical Metalsin ja Neometalsin tarkoituksena on käyttää terästuotannon sivutuotteita erittäin korkean puhtausasteen vanadiiniyhdisteiden talteenottamiseksi ilman, että tarvitaan uutta kaivos- tai rikastustoimintaa. Prosessi hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja huomattavan määrän paikallisista teollisuuslähteistä talteenotettua hiilidioksidia. Vanadiiniyhdisteitä käytetään esimerkiksi erikoislujissa teräksissä ja energian varastointiratkaisuissa.

Vanadiinilla on suuri taloudellinen merkitys Euroopan unionille, ja sen saatavuuteen liittyy merkittäviä riskejä. Tästä syystä Euroopan komissio on sisällyttänyt vanadiinin kriittisten raaka-aineiden luetteloonsa.

Critical Metals ja Neometals suunnittelevat hyödyntävänsä vähän energiaa kuluttavaa ja vähäpäästöistä hydrometallurgista prosessia erottaakseen vanadiinia teräskuonasta.  Vanadiinin lisäksi prosessissa syntyy kemiallisesti stabiilia sivutuotetta. Yhtiöt ovat hakeneet menetelmälle patenttia.

EU:n tavoitteena on kriittisten metallien talteenoton lisääminen uusioraaka-aineista kestävän kehityksen mukaisesti. Tällä hetkellä 75 prosenttia maailman vanadiinista louhitaan Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä.

EU on kiertotalouden etulinjassa ja on jo lisännyt uusioraaka-aineiden käyttöä. Tavoitteena on lisätä uusioraaka-aineiden käyttöä metallien talteenotossa. Luonnonvarojen saatavuus ja kestävyys ovat keskeisiä EU:n raaka-aineisiin liittyvän häiriönsietokyvyn kannalta. Tällä hetkellä 75 prosenttia maailman vanadiinista louhitaan Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä. VRP:ssä uusioraaka-aineena käytettävä teräskuona on yksi maailman korkealaatuisimmista vanadiinilähteistä. Critical Metals ja Neometals ovat nousemassa merkittäviksi vanadiinin tuottajiksi Euroopassa vuoden 2024 loppupuolella.

– Porin Tahkoluodon satamalla on ensiluokkaiset logistiset yhteydet kansainvälisille markkinoille. Ehdotettu sijainti on kaavoitettu teolliseen käyttöön ja voimme ottaa hiilidioksidia talteen useista teollisista lähteistä hyödyntääksemme sen prosessissamme. Suomen ja Porin kaupungin tiimi toimi uskomattoman ammattitaitoisesti ja proaktiivisesti, tukien siten tavoitettamme saada vanadiini talteen kuonasta ympäristöystävällisesti. Keskitymme nyt yhdessä Porin kaupungin ja muiden osapuolten kanssa tekemään Suomeen ensimmäistä eurooppalaista vähäenergistä ja vähäpäästöistä vanadiinin tuotantolaitosta, joka toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, sanoo Critical Metalsin toimitusjohtaja Damian Hicks.

– Vanadiinin tuotantolaitos tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomen kilpailukykyisen kestävän kiertotalouden osaaminen tukee yritysten valintaa. Suunniteltu tuotantolaitos tukee myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa kehittämällä vanadiinin tuotantoa Euroopassa. Tämä on tärkeä askel kestävälle, vähähiiliselle ja resilientille eurooppalaiselle teollisuudelle, joka käyttää vanadiinia. Critical Metalsin ja Neometalsin hanke luo jatkossa mahdollisuuksia tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyölle, työllisyydelle ja investoinneille Suomessa, sanoo Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finland yksikön Cleantech-teeman johtaja Markku Kivistö.

– Porin kaupunki toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Critical Metalsin ja Neometalsin sekä heidän vanadiinin tuotantolaitoksensa Poriin. Heidän päätöksensä osoittaa, että investointimme paikallisiin teollisiin keihäänkärkiin – kiertotalouteen, teknologiametalleihin ja robotiikkaan – tuottavat tulosta ja tunnustetaan kansainvälisesti. Porin kaupunki on sitoutunut auttamaan Critical Metalsia ja Neometalsia saamaan rakentamiseen ja toimintaan tarvittavat luvat ajoissa. Vanadiinin tuotantolaitos edustaa teollisen mittakaavan kiertotaloutta puhtaimmillaan. Se vahvistaa Porin ja Satakunnan maakunnan asemaa yhtenä Suomen merkittävimpänä teollisuuden ja viennin alueena, ja sopii täydellisesti tavoitteeseemme olla hiilineutraali kunta. Pori on jäsen Hinku-verkostossa (Hinku, Kohti hiilineutraalia kuntaa) ja on myös allekirjoittanut EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen. Lopuksi haluan todeta, että yhteistyö paikallisten osapuolten ja Business Finlandin välillä on ollut hyvin joustavaa, saumatonta ja ratkaisuhakuista – haastavasta maailmanlaajuisesta pandemiasta huolimatta, kertoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Alkuperäinen julkaisu: https://www.businesspori.fi/uutinen/2020-12-10_suomeen-rakennetaan-euroopan-ensimmainen-ymparistoystavallisen-vanadiinin-0?fbclid=IwAR1rXxzWO0AxrL9GhZx0bNdTnwuXhdoSbZyohKDzvPYPv6cFYR162WzQIIw

Tiedote: Väliaikaisia liikennejärjestelyitä Mäntyluodossa.

Tiedote: Väliaikaisia liikennejärjestelyitä Mäntyluodossa.

19.11.2020

Mäntyluodon satamassa tehdään ”Timberin” tasoristeyksessä korjaustöitä viikoilla 48 – 50 Tämän vuoksi alueella on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Väliaikainen ajoreitti satamaan on merkitty keltaisella viivalla. Punaisella merkitty reitti on suljettu korjaustöiden välisen ajan.

Pahoittelemme hetkellistä liikennehäiriötä.

Lisätietoa asiasta antaa:

Operatiivinen toiminta
Pekka Friman, 044 701 2633
pekka.friman@portofpori.fi

Korjaustoimenpiteet ja aikataulu
Henrik Räisänen, 044 701 2622
henrik.raisanen@portofpori.fi

Tutustu Sataman automaatiotyönjohtajaan

Tutustu Sataman automaatiotyönjohtajaan

09.11.2020

Satamassa on aloittanut 12.10. uusi työntekijä nimikkeellä automaatiotyönjohtaja. Toivotamme Matti Mälkiän ilolla mukaan porukkaan!

Terve.
Olen Matti Mälkiä, 41-vuotias insinöörihönö Ulvilasta. Tahkoluodossa olen pyörinyt edellisen työni puolesta hivenen, mutta tuskinpa pärstä on monelle entuudestaan tuttu. Aloitin Porin Satamassa automaatiotyönjohtajana 12.10. Aluksi Rauanheimon bulk -terminaali vie leijonaosan työajastani, mutta on tässä jo muutama pieni automaatiomuutos tullut tehtyä Tahkoluotoon.

Perheeseeni kuuluu minun lisäkseni vaimo, 4 – vuotias poika, 7 – vuotias tyttö ja iankaikkisen vanha kissa. Asumme Kaasmarkun ”metropolissa” paloaseman vieressä. Työmatkani piteni hivenen, mutta äänikirjojen parissa matka voisi minun puolestani olla pidempikin.

Vapaa-aikani täyttää kesäisin vaellus ja lentoharrastus – talvisin kotistudiossa häärääminen (tuottaen jotain etäisesti musiikilta kuulostavaa). Vuoden ympäri olen aktiivinen palokuntainen. Ja jottei vapaa-aikaa olisi liikaa, autan keväisin ja syksyisin vaimoani hänen maatilallaan.

Edelliset olivat, miten asiat yleensä halutaan esittää – todellisuudessa vapaa-aika saattaa mennä ihan sohvalla löhötessä.

Cheers,
Matti M.

Tiedote: Mäntyluodossa väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Tiedote: Mäntyluodossa väliaikaisia liikennejärjestelyitä.

27.10.2020

Mäntyluodon satamassa tehdään asfaltointitöitä 27.-29.10.2020 välisenä aikana. Tämän vuoksi alueella on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

Väliaikainen ajoreitti satamaan on merkitty keltaisella viivalla. Punaisella merkitty reitti on suljettu korjaustöiden välisen ajan.

Myös sataman tuloportilla tehdään asfaltointipaikkauksia. Toinen ajokaista pidetään avoinna liikenteelle.

Pahoittelemme hetkellistä liikennehäiriötä.

Porin Satama Oy
Pekka Friman
Alus- ja satamapalveluosaston päällikkö

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h