Currently Viewing Posts in Yleinen

Pori ja Raahe sopimukseen merituulikeskus- ja satamakehitysyhteistyöstä

Pori ja Raahe sopimukseen merituulikeskus- ja satamakehitysyhteistyöstä

29.04.2024
Tahkoluodon satama Porissa. Kuva: Tomi Glad / Glad Media

Suomeen on syntymässä ainutlaatuinen satamapari merituulivoimakehitykseen, kun Porin ja Raahen kaupungit ovat tiivistämässä yhteistyötä alueellisten merituulikeskusten käynnistämiseksi molempiin kaupunkeihin. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan satamainvestointien ja investointitukien toteutuminen. Satamapari-yhteistyösopimus on kaupunginhallitusten päätettävänä Porissa ja Raahessa 6. toukokuuta pidettävissä kokouksissa.

Satamilla on kriittinen rooli merituulihankkeiden toteuttamisessa. Toimiva ja tekniset vaatimukset täyttävä satamaympäristö on edellytys onnistuneille merituulivoimahankkeille. Nämä vaatimukset sisältävät muun muassa riittävät väylien syväykset sekä tekniset vaatimukset tarvittaville laituri- ja kenttäalueille.

Vaatimukset täyttävää satamaa ei Suomessa tällä hetkellä ole, eikä yksittäisillä kaupungeilla tai satamayhtiöillä ei ole valmiuksia merituulisatamien vaatimiin investointeihin puhtaasti liiketaloudellisin perustein. Tämä tekee tulevasta yhteistyöstä erityisen tärkeän edistäen alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä laajalla rintamalla.

”Merituuli- ja satamahankkeilla on tärkeä rooli Suomen valtion puhtaan siirtymän tavoitteiden täyttymisessä sekä samalla investointien kotimaisuusasteen kasvussa. Merituulihanke-ekosysteemeillä on merkittävä positiivinen vaikutus työllisyyteen sekä tuotannon alihankintaketjujen kehittymiseen”, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa.

”Merituulikeskusten vaatimat satamainvestoinnit ovat niin merkittäviä, että ne edellyttävät investointitukia. Kohdistamalla investointitukia valitulle satamaparille varmistetaan sekä kansantaloudellisesti että liiketoiminnallisesti perustellut investoinnit ja merituulihankkeiden toteutuminen aikataulussa ”, jatkaa Raahen kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen.
Tehtävällä sopimuksella käynnistetään merituulikeskusyhteistyö Porin ja Raahen välillä. Tärkeä osa yhteistyötä on varmistaa kriittiset satama- ja merituulikeskushankkeet sekä valtion ja EU:n tuki satamainvestointeihin.


Lisätietoja:
Pori:
Seppo Ihalainen, Merituulikeskusprojekti, p. 044 774 4300
Lauri Kilkku, toimitusjohtaja, Suisto Kiinteistöt Oy, p. 044 701 1019
Vesa Mäkilä, toimitusjohtaja, Porin Satama Oy, p. 044 701 2601
Raahe:
Pasi Pitkänen, kehitysjohtaja, Raahen kaupunki, p. 040 135 6750
Seppo Vehkaoja, toimitusjohtaja, Raahen Satama, p. 044 972 9432

UUDET LAITURIT VIHITÄÄN KÄYTTÖÖN TÄNÄÄN – PORIN SATAMA KEHITTYY

UUDET LAITURIT VIHITÄÄN KÄYTTÖÖN TÄNÄÄN – PORIN SATAMA KEHITTYY

16.03.2023
Kallonlahti 2, Mäntyluodon satama-alue

Porin Satama Oy on saanut päätökseen kaksi mittavaa projektia, joilla valmistui Mäntyluotoon Kallonlahden satama-alueelle uutta laituria 270 metriä ja Tahkoluodossa rakennettiin täysin uusiksi vuodelta 1959 ollut vanha öljylaituri, joka samalla nimettiin nestebulk-laituriksi.

Laiturihankkeiden kustannukset olivat kaikkine niihin liittyvine töineen lähes 30 miljoonaa euroa. Hankkeisiin haettiin ja saatiin EU:n liikenneverkostojen kehittämiseen tarkoitettua CEF-tukea 7,3 miljoonaa euroa.

Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä kertoo, että laiturien myötä Porin Sataman palvelu- ja kilpailukyky paranevat ja samalla niillä on merkittäviä parantavia vaikutuksia ympäristönäkökulmasta. Mäntyluodossa uuden laiturin ja sen kylkeen valmistuvan Boliden Oy:n uuden rikasteterminaalin ansiosta rikasteiden käsittely tapahtuu aiempaa suljetummin, minkä johdosta mm. pölyäminen vähenee selvästi. Tahkoluodossa puolestaan putkilinjat eivät enää kulje veden päällä, vaan mittavien maantäyttötöiden ansiosta linjat on saatu sijoitettua koko matkaltaan maan päällä kulkeviksi. Kaikessa rakentamisessaan Porin Satama pyrkii säästämään luonnonvaroja mahdollisimman paljon.

Mäntyluodossa uusi laituri vapauttaa nykyisen rikastelaivauksiin käytetyn laiturin muulle liikenteelle, samoin sen yhteydessä sijaitsevan varastorakennuksen. Tahkoluodossa projektia varten rakennettiin uusia putkilinjoja viereiselle kemikaalilaiturille, jotta rakennusaikaiseen nestebulk-liikenteeseen ei tullut katkoja. Nämä putkilinjat säilyvät käytössä myös jatkossa eli Tahkoluodossa nestebulk-liikenteen vastaanottokapasiteetti käytännössä tuplaantuu.

Vesa Mäkilä kertoo, että nämä laiturihankkeet saavat myös jatkoa. Mäntyluotoon on aloitettu uuden RoRo-rampin suunnittelu, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa merkittävän liikenteen kasvun. Nykyiset rampit sijaitsevat sataman vanhassa osassa, eivätkä enää täytä nykyisten alusten vaatimuksia kooltaan eivätkä niille johtavan väylän syväyksen osalta. Mäntyluodon liikenteen painopiste on siirtynyt ja siirtyy tulevina vuosina voimakkaasti Kallonlahden satamanosaan.

Mäkilän mukaan Porin sataman merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan, kun tavaraliikenne on siirtynyt maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi idästä läntisen Suomen kautta kulkevaksi. Viime vuoden aikana Porin satamasta muodostui erittäin tärkeä Suomen huoltovarmuuden kannalta – Tahkoluodon kautta tuli eri puolilta maailmaa merkittävä määrä energiaraaka-aineita edelleen muualle Suomeen kuljetettavaksi. Syväsatamaan pääsevät kulkemaan käytännössä kaikki alukset, jotka pystyvät tulemaan Itämerelle ja se on Porille iso kilpailuetu.

Tulevaa Nato-Suomea ajatellen Porin sijainti ja fasiliteetit ovat laajemminkin ajatellen otolliset – on lentokenttä, hyvät maayhteydet ja kaksi isoa varuskuntaa lähellä. Uudella RoRo-rampilla tulee varmasti olemaan käyttöä myös sotilaskaluston kuljetuksissa, toteaa Mäkilä.

Porin Satama Oy investoi myös tuulivoimaprojektien logistiikan tukemiseen ja kiertotalouden edellytysten parantamiseen. Offshore-tuulivoiman rakentamisen edellyttämän liikenteen välittämiseen Porin sataman sijainti ja palveluedellytykset ovat erinomaiset. – Kaikki nämä hankkeet ja kehitystoimet antavat uskoa Porin sataman valoisaan tulevaisuuteen, toteaa Mäkilä lopuksi.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkilä, p. 044 7012601, vesa.makila@portofpori.fi

Sataman porttirakennuksen parkkialueen valaistuksen automatisointi.

Sataman porttirakennuksen parkkialueen valaistuksen automatisointi.

21.12.2022

Porin Satamassa on viimeisimpien vuosien aikana uusittu aluevalaistusta vanhoista purkauslampuista uusiin LED-valaisimiin, joiden avulla Satama on vähentänyt sähkönkulutustaan. Syksyllä 2021 Mäntyluodon porttirakennuksen parkkipaikan valaistus uusittiin LED-valaisimiin. Vanhoilla valaisimilla ottoteho oli 18 kW ja uusien LED-valaisimien ottoteho on 9,2 kW:n. Samalla valaisimien ohjattavuuden parantuessa valaisimet säädettiin energiasäästötilaan virka-ajan ulkopuolella.

Loppukesästä 2022 Mäntyluodon porttirakennuksen parkkipaikan valaistuksen ohjausta päivitettiin, jolloin porttialueelle johtaville kulkuväylille asennettiin lähestymiskytkimet/valokennot. Valojen ohjausjärjestelmä tunnistaa myös rakennuksen ulko-ovien avautumisen, jolloin töistä lähtiessä autolle ei tarvitse kävellä pimeässä. Pihan ollessa tyhjä, valot palavat energiasäästötilassa, mutta järjestelmän havaitessa liikettä, valot kirkastuvat ja valaisevat paremmin.

Porttirakennuksen energiakulutus parkkipaikan valaistuksen kanssa lukuina. 1.9.-30.11.2020 kulutus oli 48 487 kWh. Valojen vaihdon jälkeen kulutus laski vastaavana aikana 32 909 kWh:iin. Kun valaistuksen ohjausta päivitettiin loppukesästä 2022, kulutus laski vastaavana aikana 29 294 kWh:iin. Pelkästään porttirakennuksen kulutus laski siis 39,58 % kahden vuoden aikana.

Luveenista ja Ryssäntornista tehty esittelyvideo

Luveenista ja Ryssäntornista tehty esittelyvideo.

29.09.2022

Porin sataman alueella oleva vanha satamanosturi Luveeni sekä viestintä ja vartiotorni Ryssäntorni siirrettiin aikoinaan pois uuden Kallonlahti 2-lauturihankkeen alta ja kunnostettiin Jari Peltomaan toimesta. Luveenista, sekä Ryssäntornista on tehty Jorma Liiholan toimesta esittelyvideo. Käy kurkkaamassa pieni pala historiaa!
Youtube – video Luveeni ja Ryssäntorni

BreakBulk Europe 17.-19.05.2022 – Rotterdam

BreakBulk Europe 17.-19.05.2022 – Rotterdam

03.05.2022

Kahden vuoden tauon jälkeen Breakbulk messut järjestetään Rotterdamissa Ahoy-areenalla 17.-19.5.
Meidät löydät hallista yksi ja ständiltä 1G04. Lue lisää messuista osoitteessa: europe.breakbulk.com/Home

Toivotamme oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Toivotamme oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

21.12.2021

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika kiittää kuluneesta vuodesta! Mukavaa loppuvuotta, sekä oikein mukavaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

Uudet laiturit rakentuvat!

Uudet laiturit rakentuvat

22.11.2021

Mäntyluodon puolella tulevaan Kallonlahti 2 -laituriin laskettiin viime viikolla ensimmäiset elementit ja elementtien lasku jatkuu kuluvan viikon aikana.
Tahkoluodon nestebulk-laiturin osalta elementit on jo asennettu ja työt jatkuu maatäytöllä.

Yllä kuva Mäntyluodon Kallonlahti 2 -laiturin elementistä, jota ollaan laskemassa paikoilleen.

Yllä kuva Tahkoluodon uuden nestebulk-laiturin aluetta. Uusi laituri rakentuu nykyisen laiturin taakse.

Uudet laiturihankkeet edistyvät aikataulussa!

Uudet laiturihankkeet edistyvät aikataulussa!

02.09.2021

Mäntyluodon Kallonlahti 2 ja Tahkoluodon nestebulk -laiturien rakentaminen sujuu aikataulussa. Alla olevissa kuvissa näkyy tulevien laiturien elementtejä, joita tehdään lisää vielä useampia ja osa tullaan kuljettamaan Tahkoluodon puolelle.

Tahkoluodon transitoliikenne kiihtyy!

Tahkoluodon transitoliikenne kiihtyy!

13.07.2021

Viikonloppuna lastattiin Tahkoluodossa syväsataman puolella pienen tauon jälkeen ensimmäinen bulk-laiva ES Mercury Rauanheimon bulk-terminaalin kautta. Tahkoluodon transitoliikenne kiihtyy, joka näkyy myös kasvavana junaliikenteenä.

Pori–Mäntyluoto-radan perusparannushanke on käynnistynyt.

PoriMäntyluoto-radan perusparannushanke on nyt käynnistynyt.

06.04.2021

Perusparannushankkeen aikana uusitaan päällysrakenteita, raiteita ja vaihteita. Lisäksi radan ympäristössä kaivetaan ojia ja uusitaan rumpuja. Tasoristeyksiä parannetaan ja joitakin poistetaan. Tähtäimenä on parantaa radan turvallisuutta ja kestävyyttä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Alkuperäinen uutinen löytyy Väyläviraston sivuilta osoitteesta: https://vayla.fi/-/pori-mantyluoto-radan-perusparannuksessa-otetaan-kayttoon-uudentyyppiset-betoniratapolkyt-jotka-pidentavat-radan-elinkaarta-ja-mahdollisesti-vahentavat-tarinahaittoja

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h