Porin Sataman tiedote: Porin Satamalla erilainen alkuvuosi.

23.07.2020

Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko näyttäytyi Porin Satamassa varsin erilaisena kuin vuoden 2019 vastaava ajanjakso. Kolmen ensimmäisen kuukauden liikennemäärät näyttivät hyvin huolestuttavilta, mutta huhti-toukokuun aikana volyymit kuitenkin kasvoivat selvästi, enimmäkseen piristyneen nestebulk-liikenteen ansiosta.

Nesteliikenteen lisääntymisen vastapainona hiilen transitoliikenne Venäjältä pysähtyi – molemmissa oli merkittävänä tekijänä öljyn ja hiilen markkinahinnan voimakas lasku: Öljyä tuotiin varastoihin, mutta samalla hiilimarkkinoilla myyjät jäivät odottamaan markkinahinnan elpymistä. Öljytuotteiden tuonti paikkasi transitohiililiikenteen jättämän aukon kuitenkin varsin hyvin. Näissä tuotteissa koronapandemian vaikutukset laivauksiin eivät vielä näkyneet yhtä voimakkaina kuin esimerkiksi konttiliikenteessä, jolla ei ole merkittävää roolia Porin satamissa. Nykytilanteessa vuoden jälkipuoliskon ennustaminen on kuitenkin vaikeaa koronapandemian ollessa edelleen läsnä.

Kokonaisliikenteen volyymi kuluvan vuoden ensimmäiseltä puoliskolta oli yhteensä n. 1,7 Miljoonaa tonnia, joka on n. 3 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Tuontiliikenteen määrä ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta kasvoi 56 % verrattuna viime vuoteen. Eniten lisääntyi juuri nestebulk-tuotteiden tuonti. Myös rikasteiden tuonti kasvoi 22 %. Vientilaivausten määrä puolestaan laski n. 42 %. Kokonaisuutena siis tavaravirtojen suunta ja rakenne muuttuivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden merkittävästi. Aluskäyntejä oli kesäkuun loppuun mennessä tänä vuonna 244, mikä on 2 laivaa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Satamassa reagoitiin koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan nopeasti jo alkuvuodesta ja käytännön toimia muutettiin monilta osin tartuntariskin vähentämiseksi. Koronatilanteen aiheuttamat haitat toimintaan ovatkin jääneet varsin vähäisiksi. Koronatilanteen kehittymistä kuitenkin seurataan edelleen hyvin tarkasti ja pyritään reagoimaan mahdollisiin muutoksiin tarvittaessa ohjeistusta muuttamalla. Alkuvuodesta annetut ohjeistukset on toistaiseksi pidetty ennallaan.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Mäkilä, puhelin 044 701 2601

Aarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 hAarhus 2 dHamburg 2,5 dAntwerp 5 dGävle 12 hTampere 1 hHelsinki 2,5 hOulu 6 hSt. Petersburg 8 h